Welcome to our website! Email us: info@quykhuyenhoc.com

Quỹ Khuyến Học & sứ mệnh hoạt động

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp! Trong cuộc sống xung quanh chúng ta luôn có những mảnh đời khó khăn nhưng giàu nghị lực với tinh thần vượt qua nghịch cảnh để thay đổi cuộc sống hiện tại. Với mong muốn sát cánh cùng các em nhằm nâng bước học sinh nghèo giỏi, tỏa sáng tài năng và chắp cánh ước mơ. Năm 2021, Quỹ Khuyến Học được thành lập bởi tâm quyết và lòng hảo tâm của chúng con và hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

Xem thêm…

Liên lạc

Xin quý vị vui lòng liên hệ qua phiếu thông tin dưới đây