Giới thiệu

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống tốt đẹp! Trong cuộc sống xung quanh chúng ta luôn có những mảnh đời khó khăn nhưng giàu nghị lực với tinh thần vượt qua nghịch cảnh để thay đổi cuộc sống hiện tại. Với mong muốn sát cánh cùng các em nhằm nâng bước học sinh nghèo giỏi, tỏa sáng tài năng và chắp cánh ước mơ. Năm 2021, Quỹ Khuyến Học được thành lập bởi tâm quyết và lòng hảo tâm của ….. và hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

QUẢN LÝ VÀ SỬ ĐỤNG QUỸ KHUYẾN HỌC
Quỹ Khuyến học được hình thành và phát triển từ các nguồn:
  • Nhận tài trợ dưới mọi hình thức và sự đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện mục tiêu khuyến học.
  • Quỹ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận.
Quỹ Khuyến học được sử dụng vào các mục đích:

Tạo nguồn kinh phí và tổ chức các hoạt động khuyến học – khuyến tài ở khắp (VN or….) gồm :

– Tài trợ kinh phí toàn phần hoặc bán phần cho học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả giỏi trong học tập (Lớp 6-12)
– Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
– Tài trợ kinh phí toàn phần hoặc bán phần các đối tượng sinh viên đại học, cao học, tiến sỹ có năng khiếu và tài năng đặc biệt.
– Động viên, khuyến khích các tài năng trẻ trong việc học tập nâng cao trình độ và kiến thức.

Với mong muốn chung tay góp sức cùng toàn xã hội trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời phát huy hiệu quả của một chương trình an sinh đầy nhân bản, Quỹ khuyến học quyết tâm xây dựng Quỹ ngày một lớn mạnh, đa dạng các hoạt động quyên góp để có thêm nhiều học sinh, sinh viên được giúp đỡ, hỗ trợ việc làm cho các em ra trường, và làm cho Quỹ thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em nghèo hiếu học. Chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng cùng chung tâm huyết chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG QUỸ KHUYẾN HỌC

ĐIỀU 1 – TỔ CHỨC:

Quỹ Khuyến Học (gọi tắt là QUỸ) là tổ chức tự nguyện muốn đóng góp vào việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng việc bồi dưỡng nhân tài là học sinh, sinh viên, hỗ trợ toàn phần hoặc một phần kinh phí cho học sinh và sinh viên nghèo giỏi, tỏa sáng tài năng.

ĐIỀU 2 – MỤC ĐÍCH:

Tạo nguồn kinh phí và tổ chức các hoạt động khuyến học – khuyến tài ở khắp (VN or….) gồm:

• Tài trợ kinh phí toàn phần hoặc bán phần cho học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả giỏi trong học tập (Lớp 6-12)
• Chi giải thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.
• Động viên, khuyến khích các tài năng trẻ trong việc học tập nâng cao trình độ và kiến thức.
• Tài trợ kinh phí toàn phần hoặc bán phần cho học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả giỏi trong học tập (Lớp 6-12)
• Tài trợ kinh phí toàn phần hoặc bán phần cho học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả giỏi trong học tập (Lớp 6-12)

ĐIỀU 3- NGUYÊN TẮC:

• Việc tham gia Quỹ hoàn toàn tự nguyện, mọi thành viên tham gia Quỹ đều được ghi nhận vào sổ , đăng tải trên trang Web của Quỹ và đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần.
• Việc sử dụng Quỹ phải có tác dụng thiết thực, tránh phô trương hình thức hoặc làm theo phong trào, phù hợp các quy định pháp luật và mục tiêu.
• Việc hỗ trợ, khen thưởng phải đúng người, đúng đối tượng và có tác dụng động viên chung.
• Việc sử dụng Quỹ phải công khai, minh bạch và khoa học, không để lãng phí, thất thoát hoặc lạm dụng cho mục đích khác.